Artikel: [code] Simpele Alarm Centrale

Deze code is voor een alarm met 1 vertraagde sensor.
Zodat je 15sec hebt om het alarm uit te schakelen als je voorbij een sensor bij de ingang komt.

'****************************************************************
'* Name : Alarm.BAS *
'* Author : Stynus *
'* Notice : Copyright (c) 2007 [ElektronicaStynus.be] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 4/02/2007 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
'* : *
'****************************************************************
Device = 16F628
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, MCLRE_ON
ALL_DIGITAL TRUE
Symbol Sensor1 = PORTA.0
Symbol Sensor2 = PORTA.1
Symbol Sensor3 = PORTA.6
Symbol Sensor4 = PORTA.7
Symbol Sensor5 = PORTB.2
Symbol Sensor6 = PORTB.3
Symbol Sensor7 = PORTB.4
Symbol Sensor8 = PORTB.5
Symbol Sensor9 = PORTA.6
Symbol Sensor10 = PORTA.7
Symbol Sirene = PORTB.1
Dim Zone As Bit
Dim teller As DWord

Alarmuit:
Low Sirene
Zone = 0
teller = 0
If PORTB.0 = 0 Then
GoTo Actief
Else
GoTo Alarmuit
EndIf

Actief:

If Sensor1 = 0 Then
Zone = 1
EndIf

If Sensor2 = 0 Or Sensor3 = 0 Or Sensor4 = 0 Or Sensor5 = 0 Or Sensor6 = 0 Or Sensor7 = 0 Or Sensor8 = 0 Or Sensor9 = 0 Or Sensor10 = 0 Then
High Sirene
EndIf

If Zone = 1 Then
teller = teller + 1
DelayMS 1
EndIf

If teller = 1500 Then
High Sirene
loopke:
If PORTB.0 = 1 Then
GoTo Alarmuit
EndIf
GoTo loopke
EndIf

If PORTB.0 = 1 Then
GoTo Alarmuit
EndIf

GoTo Actief
End

Een reactie achterlaten

Your email address will not be published.