SchemaTheek
 
Home Nieuws Forum Schema's Artikelen Magazine Downloads Links Shops Zoeken
 
Controle Paneel
Gebruikersnaam
Wachtwoord
  Onthoud mij
» Wachtwoord?
» Registreren
Site info
» Het Team
» Contact
» FAQ
» Leden
» Upload Archief
Stats
Totaal online: 5
5 gasten
0 leden:
[code] PWM via Hardware interrupt 8 Kanalen
Artikel informatie
dannymyron
Moeilijkheidsgraad: Normaal Aantal punten:
Hits: 4901 Aantal stemmen: 19
Gepost op: 20-12-2009 Stem:
» 0 reacties    

Het artikel
Hierbij post ik een voorbeeld voor software PWM in interrupt 8 kanalen in 255 stappen , daar ik zie dat
er toch nogal problemen zijn met hardware PWM.
Voordeel software PWM : ge moet in programma geen rekening houden of leds branden of niet (worden aangestuurd met variabele 'led0 - led7')+ meerdere kanalen
Nadeel : Maar 255 Stappen


Code
 '****************************************************************
'*  Name    : Gijsbrechts Danny                                  *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                     *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]  *
'*          : All Rights Reserved                                *
'*  Date    : 20/12/2008                                         *
'*  Version : 1.5                                                *
'*  Notes   :                                                    *
'*          : PMW 8 kanalen interrupt gestuurd 255 stappen       *
'*          : kanaal 1 = led0 ,kanaal2 = led1, ... kanaal8 = led7*
'*          : Leds hangen op Poort b                             *
'*          : Subroutine Loop is voorbeeld , dus ledhelderheid   *
'*          : aansturen via variabele le0 - led7 (niet poortb    *
'*****************************************************************

    
   Device 16F628A                       ' device name
   XTAL = 20                            ' and clock frequency used
    TRISB = $00

 Symbol T0IE = INTCON.5         ' TMR0 Overflow Interrupt Enable 
 Symbol T0IF = INTCON.2         ' TMR0 Overflow Interrupt Flag 
 Symbol GIE = INTCON.7          ' Global Interrupt Enable 
 Symbol T0CS = OPTION_REG.5     ' Timer0 Clock Source Select (0=Internal clock 1=External PORTA.4) 
 Symbol ledpoort = PORTB
 
 ' Initiate the interrupt 
 OPTION_REG = %00000001
 GIE = 0                         ' Turn off global interrupts 
 T0CS = 0                        ' Assign TMR0 clock to internal source 
 TMR0 = 200                      ' Clear TMR0 initially 
 T0IE = 1                        ' Enable TMR0 overflow interrupt 
 GIE = 1                         ' Enable global interrupts 

 Dim Value As Byte 
 Dim Result As Byte 
 Dim pwmteller As Byte
 Dim led0 As Byte                    ' Helderheid elk RGB kanaal ( 8 kanalen 
 Dim led1 As Byte  
 Dim led2 As Byte                   
 Dim led3 As Byte
 Dim led4 As Byte                    
 Dim led5 As Byte  
 Dim led6 As Byte                   
 Dim led7 As Byte
 Dim poortb As Byte
 Dim teller As Byte
 Dim r As Byte       
 Dim b As Byte
 Dim g As Byte
 Dim blauw As Byte
 Dim s As Byte
 

 On_Interrupt GoTo scan
  
 led0 = 0
 led1 = 0
 led2 = 0
 led3 = 0
 led4 = 0
 led5 = 0
 led6 = 0
 led7 = 0


GoTo loop

 
; ********************* interrupt pwmcyclus ***************************
scan:
        TMR0 = 200
ASM     
         
         incf    pwmteller,f        ; verhoog pwmteller (helderheidsteller)
         movf    pwmteller,w
         xorlw   255                ; plaats hier aantal helderheidsstappen (16...255)
         bnz     leds
                          
         clrf    pwmteller          ; reset pwmteller(
         movlw    255
         movwf   poortb             ; alle leds aan zetten (begin nieuwe cyclus van 32)
                 
         
leds:        
         nop
         nop
         movf    pwmteller,W        ; haal huidige pwmcyclus [helderheisstap  16..255]
         xorwf   led0,W             ; led(0) zelfde als pwmcyclus
         skpnz                      ; nee, volgende instructie
         bcf     poortb,0           ; ja, led(0) uit 
         
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led1,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,1        
          
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led2,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,2        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led3,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,3        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led4,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,4        
        
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led5,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,5        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led6,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,6        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led7,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,7        
 
 
         movf    poortb,W        
         movwf   ledpoort        ; update  leds
         
                          ;clear interrupt,return van interrrupt
  
        
 ENDASM
 
         T0IF = 0                        ' Clear the TMR0 overflow flag 
         
         Context Restore                 ' Restore the registers and exit the interrupt    

;******************** dimcyclus **********************************************
loop:
  For g = 0 To 255 step1                  ;groen aan
 
 Repeat                                    
 Until pwmteller = 254                    
 led0 = g
 led3 = g^255
 DelayUS 500                                ;vertraging
 Next g
 

 For r = 0 To 255 Step 1                   ; rood aan
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led1 = r
 led4 = r
 DelayUS 500
 Next r

 
  For g = 255 To 0 Step -1                 ; groen uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
  led0 = g
  led3 = g^255
  
  DelayUS 500
  Next g
 

 For b = 0 To 255 step1                     ;blauw aan
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led2 = b
 led5 = b^255
 DelayUS 500
 Next b


 For r = 255 To 0 Step -1                  ; rood uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
  led1 = r
  led4 = r^255
 DelayUS 500
 Next r
 
  For g = 0 To 255 step1                   ;groen aan
 
 Repeat
 Until pwmteller = 254
 led0 = g
 led3 = g^255
 DelayUS 500
 Next g

 
  For r = 0 To 255 Step 1                 ; rood aan
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led1 = r
 led4 = r^255
 DelayUS 500

 Next r 

   For b = 255 To 0 Step -1               ; blauw uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led2 = b
 led5 = b^255
 
  DelayUS 500
   Next b
 
 
 
  For r = 255 To 0 Step -1              ; rood uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
  led1 = r
  led4 = r^255
 DelayUS 500
 Next r
 
GoSub flikker                           ; effekten
GoSub looplichtlinks
GoSub flikker
GoSub looplichtrechts
GoSub effekt1
 led0=0
 led1=0
 led2=0
 led3=0
 led4=0
 led5=0
GoTo loop


;******************* looplicht links *************************
looplichtlinks:

For s = 1 To 20
 led0 = 255
 led3 = 255
 led2=0
 led5=0
 DelayMS 30
 led0 = 0
 led3 = 0
 led1 = 255
 led4 =255
 DelayMS 30
 led1=0
 led4=0
 led2=255
 led5=255
 DelayMS 30
 Next s
 Return
; **************** looplicht rechts ************************* 
 looplichtrechts:
 For s = 1 To 20
 led4 = 255
 led1 = 255
 led2=0
 led5=0
 DelayMS 30
 led4 = 0
 led1 = 0
 led3 = 255
 led0 =255
 DelayMS 30
 led3=0
 led0=0
 led5=255
 led2=255
 DelayMS 30
 Next s
 Return
 ; ******************* flikkeren *************************
 flikker:
 For s = 1 To 20
 led1 = 255
 led2 =led1
 led3=led1
 led4=led1
 led5=led1
 led0=led1
 DelayMS 20
 led1 = 0
 led2 =led1
 led3=led1
 led4=led1
 led5=led1
 led0=led1
 DelayMS 20
 Next s
 Return
 ; ************************** effekt 1 ********************
 effekt1:
 led4 =0
 led1=0
 For s = 1 To 30
 led0 = 255
 led3 = 255
 led2=0
 led5=0
 DelayMS 50
 led0 = 0
 led3 = 0
 led2 = 255
 led5 =255
 DelayMS 50
  Next s
 ReturnEventuele vragen kunnen in dit topic gesteld worden:
http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=276
Active Topics

» Atoomklok
» De tuin.
» Werkplaatsinrichting
» Subaru Outback 2016
» ? => Mini kerstlan...
» ATSAMD21J18A-AU backupen
» De gevolgen van een kl...
» Afstandsbediening plaf...
» Virtual Chemist probleem
» Probleem met Toyota Av...

» Meer actieve topics

Advertenties

PCBway

© 2004-2023 SchemaTheek
Laadtijd: 0.1026 sec.