SchemaTheek
 
Home Nieuws Forum Schema's Artikelen Magazine Downloads Links Shops Zoeken
 
Controle Paneel
Gebruikersnaam
Wachtwoord
  Onthoud mij
» Wachtwoord?
» Registreren
Site info
» Het Team
» Contact
» FAQ
» Leden
» Upload Archief
Stats
Totaal online: 12
12 gasten
0 leden:
Forum > Digitaal > PWM via Hardware interrupt 8 Kanalen
dannymyron
Lid
Berichten: 46
Gepost op zondag 20 December 2009 17:31:50 QuoteWijzig

Hierbij post ik een voorbeeld voor software PWM in interrupt 8 kanalen in 255 stappen , daar ik zie dat
er toch nogal problemen zijn met hardware PWM.
Voordeel software PWM : ge moet in programma geen rekening houden of leds branden of niet (worden aangestuurd met variabele 'led0 - led7')+ meerdere kanalen
Nadeel : Maar 255 Stappen
Probeer maar eens uit


Code
 '****************************************************************
'*  Name    : Gijsbrechts Danny                                  *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                     *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]  *
'*          : All Rights Reserved                                *
'*  Date    : 20/12/2008                                         *
'*  Version : 1.5                                                *
'*  Notes   :                                                    *
'*          : PMW 8 kanalen interrupt gestuurd 255 stappen       *
'*          : kanaal 1 = led0 ,kanaal2 = led1, ... kanaal8 = led7*
'*          : Leds hangen op Poort b                             *
'*          : Subroutine Loop is voorbeeld , dus ledhelderheid   *
'*          : aansturen via variabele le0 - led7 (niet poortb    *
'*****************************************************************

    
   Device 16F628A                       ' device name
   XTAL = 20                            ' and clock frequency used
    TRISB = $00

 Symbol T0IE = INTCON.5         ' TMR0 Overflow Interrupt Enable 
 Symbol T0IF = INTCON.2         ' TMR0 Overflow Interrupt Flag 
 Symbol GIE = INTCON.7          ' Global Interrupt Enable 
 Symbol T0CS = OPTION_REG.5     ' Timer0 Clock Source Select (0=Internal clock 1=External PORTA.4) 
 Symbol ledpoort = PORTB
 
 ' Initiate the interrupt 
 OPTION_REG = %00000001
 GIE = 0                         ' Turn off global interrupts 
 T0CS = 0                        ' Assign TMR0 clock to internal source 
 TMR0 = 200                      ' Clear TMR0 initially 
 T0IE = 1                        ' Enable TMR0 overflow interrupt 
 GIE = 1                         ' Enable global interrupts 

 Dim Value As Byte 
 Dim Result As Byte 
 Dim pwmteller As Byte
 Dim led0 As Byte                    ' Helderheid elk RGB kanaal ( 8 kanalen 
 Dim led1 As Byte  
 Dim led2 As Byte                   
 Dim led3 As Byte
 Dim led4 As Byte                    
 Dim led5 As Byte  
 Dim led6 As Byte                   
 Dim led7 As Byte
 Dim poortb As Byte
 Dim teller As Byte
 Dim r As Byte       
 Dim b As Byte
 Dim g As Byte
 Dim blauw As Byte
 Dim s As Byte
 

 On_Interrupt GoTo scan
  
 led0 = 0
 led1 = 0
 led2 = 0
 led3 = 0
 led4 = 0
 led5 = 0
 led6 = 0
 led7 = 0


GoTo loop

 
; ********************* interrupt pwmcyclus ***************************
scan:
        TMR0 = 200
ASM     
         
         incf    pwmteller,f        ; verhoog pwmteller (helderheidsteller)
         movf    pwmteller,w
         xorlw   255                ; plaats hier aantal helderheidsstappen (16...255)
         bnz     leds
                          
         clrf    pwmteller          ; reset pwmteller(
         movlw    255
         movwf   poortb             ; alle leds aan zetten (begin nieuwe cyclus van 32)
                 
         
leds:        
         nop
         nop
         movf    pwmteller,W        ; haal huidige pwmcyclus [helderheisstap  16..255]
         xorwf   led0,W             ; led(0) zelfde als pwmcyclus
         skpnz                      ; nee, volgende instructie
         bcf     poortb,0           ; ja, led(0) uit 
         
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led1,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,1        
          
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led2,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,2        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led3,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,3        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led4,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,4        
        
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led5,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,5        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led6,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,6        
 
         movf    pwmteller,W        
         xorwf   led7,W       
         skpnz                   
         bcf     poortb,7        
 
 
         movf    poortb,W        
         movwf   ledpoort        ; update  leds
         
                          ;clear interrupt,return van interrrupt
  
        
 ENDASM
 
         T0IF = 0                        ' Clear the TMR0 overflow flag 
         
         Context Restore                 ' Restore the registers and exit the interrupt    

;******************** dimcyclus **********************************************
loop:
  For g = 0 To 255 step1                  ;groen aan
 
 Repeat                                    
 Until pwmteller = 254                    
 led0 = g
 led3 = g^255
 DelayUS 500                                ;vertraging
 Next g
 

 For r = 0 To 255 Step 1                   ; rood aan
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led1 = r
 led4 = r
 DelayUS 500
 Next r

 
  For g = 255 To 0 Step -1                 ; groen uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
  led0 = g
  led3 = g^255
  
  DelayUS 500
  Next g
 

 For b = 0 To 255 step1                     ;blauw aan
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led2 = b
 led5 = b^255
 DelayUS 500
 Next b


 For r = 255 To 0 Step -1                  ; rood uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
  led1 = r
  led4 = r^255
 DelayUS 500
 Next r
 
  For g = 0 To 255 step1                   ;groen aan
 
 Repeat
 Until pwmteller = 254
 led0 = g
 led3 = g^255
 DelayUS 500
 Next g

 
  For r = 0 To 255 Step 1                 ; rood aan
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led1 = r
 led4 = r^255
 DelayUS 500

 Next r 

   For b = 255 To 0 Step -1               ; blauw uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
 led2 = b
 led5 = b^255
 
  DelayUS 500
   Next b
 
 
 
  For r = 255 To 0 Step -1              ; rood uit
  Repeat
 Until pwmteller = 254
  led1 = r
  led4 = r^255
 DelayUS 500
 Next r
 
GoSub flikker                           ; effekten
GoSub looplichtlinks
GoSub flikker
GoSub looplichtrechts
GoSub effekt1
 led0=0
 led1=0
 led2=0
 led3=0
 led4=0
 led5=0
GoTo loop


;******************* looplicht links *************************
looplichtlinks:

For s = 1 To 20
 led0 = 255
 led3 = 255
 led2=0
 led5=0
 DelayMS 30
 led0 = 0
 led3 = 0
 led1 = 255
 led4 =255
 DelayMS 30
 led1=0
 led4=0
 led2=255
 led5=255
 DelayMS 30
 Next s
 Return
; **************** looplicht rechts ************************* 
 looplichtrechts:
 For s = 1 To 20
 led4 = 255
 led1 = 255
 led2=0
 led5=0
 DelayMS 30
 led4 = 0
 led1 = 0
 led3 = 255
 led0 =255
 DelayMS 30
 led3=0
 led0=0
 led5=255
 led2=255
 DelayMS 30
 Next s
 Return
 ; ******************* flikkeren *************************
 flikker:
 For s = 1 To 20
 led1 = 255
 led2 =led1
 led3=led1
 led4=led1
 led5=led1
 led0=led1
 DelayMS 20
 led1 = 0
 led2 =led1
 led3=led1
 led4=led1
 led5=led1
 led0=led1
 DelayMS 20
 Next s
 Return
 ; ************************** effekt 1 ********************
 effekt1:
 led4 =0
 led1=0
 For s = 1 To 30
 led0 = 255
 led3 = 255
 led2=0
 led5=0
 DelayMS 50
 led0 = 0
 led3 = 0
 led2 = 255
 led5 =255
 DelayMS 50
  Next s
 Return


 
[Bericht gewijzigd door dannymyron op Zondag 20 December 2009 17:36:31]
Stynus
Admin
Berichten: 2834
Gepost op zondag 20 December 2009 17:50:03 QuoteWijzig

Misschien beter dit als artikel toe voegen? Dan is het makkelijker terug te vinden.


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
dannymyron
Lid
Berichten: 46
Gepost op zondag 20 December 2009 18:45:43 QuoteWijzig

dat mag
 
[Bericht gewijzigd door dannymyron op Zondag 20 December 2009 18:46:00]

vdbeke
Lid
Berichten: 932
Gepost op zondag 20 December 2009 19:15:17 QuoteWijzig

Nog een mooi stukje tekst/uitleg erbij en het is compleet .

Stynus
Admin
Berichten: 2834
Gepost op zondag 20 December 2009 20:25:20 QuoteWijzig

Heb het bij artikelen gezet onder u naam en met een link naar hier.
http://www.schematheek.net/index.php?p=artikel/artikel&t=36


Met vriendelijke groet, Stynus ||| www.elektronicastynus.be
dannymyron
Lid
Berichten: 46
Gepost op zondag 20 December 2009 21:50:42 QuoteWijzig

Hier aangepast versie van bovenstaand volledig in
basic met beetje uitleg (verondersteld dat je weet wat PWM is)
werking van Interrupt 1 volledige cyclus
pwmteller =0 , dummy poortb =255 (betekent virtueel alle leds aan)
bij volgende interrupt (elk +- 39 us) wordt teller verhoogt
dan worden alle kanalen vergeleken met deze waarde
zijn ze gelijk dan wordt betreffend kanaal(led) afgezet
dit gaat door tot dat teller > 255 ( =0)
dan plaats ik waard van dummy poortb in poortb
dit wordt 100 keer per seconden herhaald
de dummy poortb gebruik daar er anders flikker optreed
veronderstel pwmteller = 20: ledwaarde = 25
als nu de ledwaarde = 19 wordt dan blijft deze branden
tot pwmteller = 19
hopelijk een beetje duidelijk ben dan ook geen meester

Code

'****************************************************************
'*  Name    : Dimmer V2.0                                       *
'*  Author  : Gijsbrechts Danny                                 *
'*  Notice  : Copyright (c) 2009 Gijsbrechts Danny              *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 24/05/2009                                        *
'*  Version : 2.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*          :                                                   *
'****************************************************************
   
   
Device 16F648A
Symbol Eeprom = 255
XTAL = 20
ALL_DIGITAL = true

TRISB = %00000000

Dim poortb As Byte                                ; Dummy register van poortB
Dim led [8] As Byte                               ;Array Helderheid elk RGB kanaal ( 8 kanalen 
Dim Led0 As Byte                                  'Werk registers in interrupt voor  
Dim led1 As Byte                                  '1 volledig cyclus 1 / 100 sec
Dim led2 As Byte
Dim led3 As Byte                                  
Dim led4 As Byte
Dim led5 As Byte
Dim led6 As Byte
Dim led7 As Byte
Dim pwmteller As Byte                              'pwmteller 0 - 255
Dim t As Byte
Dim tel As Byte

Symbol T0IE = INTCON.5         ' TMR0 Overflow Interrupt Enable 
Symbol T0IF = INTCON.2         ' TMR0 Overflow Interrupt Flag 
Symbol GIE = INTCON.7          ' Global Interrupt Enable 
Symbol T0CS = OPTION_REG.5     ' Timer0 Clock Source Select (0=Internal clock 1=External PORTA.4) 
Symbol ledpoort = PORTB
 
 ' Initiate the interrupt 
 OPTION_REG = %00000001
 GIE = 0                         ' Turn off global interrupts 
 T0CS = 0                        ' Assign TMR0 clock to internal source 
 TMR0 = 200                      ' Clear TMR0 initially 
 T0IE = 1                        ' Enable TMR0 overflow interrupt 
 GIE = 1                         ' Enable global interrupts 

ON_Hardware_INTERRUPT GoTo scan


; **********************************************************
; **                   Hoofdprogramma                     ** 
; **********************************************************   
Hoofd:
' Hier programma plaatsen
'******** voorbeeld alle kanalen faden *************
For t = 0 To 255
    For tel = 0 To 7
        led [tel] = t
    Next
    DelayMS 5
Next
 For t = 255 To 0 Step -1
    For tel = 0 To 7
        led [tel] = t
    Next
    DelayMS 5
Next

GoTo Hoofd
; **************************************************************** 
; **               Interrupt routine PWM sturing                **         
; ****************************************************************
scan:

Context SAVE


     If T0IF = 0 Then GoTo exit_interupt 
       ; TMR0 = 125     ;75Hz = '255-((kristal/8)/255)/75Hz'
        
         TMR0 = 157 ; 100 hz
         
         Inc pwmteller                      'verhoog pwmteller
         If pwmteller <> 0 Then GoTo leds   'pwm > 255 then behandel leds
         
         poortb = 255                       ' dummy poortb = 255
         Led0 = led [0]
         led1 = led [1]
         led2 = led [2]    
         led3 = led [3]
         led4 = led [4]
         led5 = led [5]
         led6 = led [6]
         led7 = led [7]
         
leds:        
         ' als led0-7  = pwmteller dan doof led  
         If Led0 = pwmteller  Then Clear poortb.0
         If led1 = pwmteller  Then Clear poortb.1
         If led2 = pwmteller  Then Clear poortb.2
         If led3 = pwmteller  Then Clear poortb.3
         If led4 = pwmteller  Then Clear poortb.4
         If led5 = pwmteller  Then Clear poortb.5
         If led6 = pwmteller  Then Clear poortb.6
         If led7 = pwmteller  Then Clear poortb.7
                           
          
PORTB = poortb                          ' zet Poortb = dummypoortb 
T0IF = 0                                ' clear timer interrupt                   

exit_interupt: 
                               

Context Restore                         ' Restore registers and exit interrupt          


 
[Bericht gewijzigd door dannymyron op Zondag 20 December 2009 21:51:47]


Active Topics

» Aanpassingen aanbouwde...
» XT60 pinnen
» Luchtvochtigheidsmeter
» Subaru Outback 2016
» Audi
» De tuin.
» Wasmachine Bosch WAE28...
» Compressor Afstandsbed...
» Inrichting laadruimte ...
» Subwoofer JBL

» Meer actieve topics

Advertenties

PCBway

© 2004-2021 SchemaTheek
Laadtijd: 0.20199 sec.