SchemaTheek
 
Home Nieuws Forum Schema's Artikelen Magazine Downloads Links Shops Zoeken
 
Controle Paneel
Gebruikersnaam
Wachtwoord
  Onthoud mij
» Wachtwoord?
» Registreren
Site info
» Het Team
» Contact
» FAQ
» Leden
» Upload Archief
Stats
Totaal online: 3
3 gasten
0 leden:
Schema's > Meten & Testen > Zener - diode - led tester
Schema informatie
reddevil
Moeilijkheidsgraad: Aantal punten:
Hits: 10048 Aantal stemmen: 242
Gepost op: 03-08-2010 Stem:
» 1 reacties    

Schema
Zener - diode - led tester

Onderdelenlijst & Commentaar
Met dit schema kan je een zener / diode / led testen op zijn werking.
Als het een zener is kan men zien op welke spanning hij werkt.
Bij een diode kan men zien wat de spanningsval is.
Bij een led kan men de V forward aflezen.
Ook kan men natuurlijk zien of een component al dan niet stuk is.
De code:

Code
'****************************************************************
'*  Name    : zener, diode led tester                           *
'*  Author  : reddevil                                          *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010                                *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 01/08/2010                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'*          :                                                   *
'****************************************************************
DEVICE 16F877A                       
XTAL = 20                           
ALL_DIGITAL = true
TRISA = %000011 ' Configure AN0 (PORTA.0) as an input 
TRISB = %00000000
TRISC = %00000000
TRISD = %00000000
TRISE = %000                   


LCD_DTPIN PORTC.4
LCD_ENPIN PORTC.3            
LCD_RSPIN PORTC.2

SYMBOL T0IE = INTCON.5         
SYMBOL T0IF = INTCON.2         
SYMBOL GIE = INTCON.7          
SYMBOL T0CS = OPTION_REG.5     

SYMBOL ledpoortd = PORTD

ADCON1 = %10000000  
DECLARE ADIN_RES 10                                     
DECLARE ADIN_TAD 32_FOSC                          
DECLARE ADIN_STIME 100  


; instellen van interrupt 
 OPTION_REG = %00000000
 GIE = 0                          
 T0CS = 0                         
 TMR0 = 125                      
 T0IE = 1                         
 GIE = 1                         '
 
 DIM t AS WORD
 DIM x AS WORD
 DIM y AS WORD
 DIM poortd AS BYTE
 
 DIM programma AS BYTE
 DIM dimwaarde AS BYTE
 DIM kontroleprogramma AS BYTE
 DIM pwmteller AS BYTE

 DIM stroomm AS FLOAT
  
 DIM blauw AS BYTE
 DIM groen AS BYTE
 DIM rood AS BYTE
 DIM spanning AS FLOAT
 DIM tussenspanning AS DWORD
 DIM tussenstroom AS DWORD
 DIM kanaal01 AS BYTE                    
 DIM kanaal02 AS BYTE                    
 DIM kanaal03 AS BYTE                   
 DIM kanaal04 AS BYTE
 DIM stroom AS BYTE                   
 
 DIM led0 AS BYTE
 DIM led1 AS BYTE
 DIM led2 AS BYTE
 DIM led3 AS BYTE
 
 DIM var1 AS WORD
 DIM var2 AS WORD    
 SYMBOL knop_up = PORTB.1
 SYMBOL knop_down =PORTB.0
  
 CLEAR
 CLS
 
 
 
On_Interrupt GOTO scan
;*************************************************************************
;  HOOFDPROGRAMMA
;*************************************************************************
lus2:

display:
rood = 255
PRINT $FE, $40                                
PRINT $FE,$40,$02,$04,$08,$1F,$02,$14,$18,$1C

     PRINT AT 2,1, "   REDDEVIL     "
     PRINT AT 2,13, 0
                               
PRINT AT 1,1, "   ZDL-tester   "
DELAYMS 2000
CLS
lus:
 IF stroom < 10 THEN
    PRINT AT 1,12," "
    PRINT AT 1,13,DEC stroom 
    ELSE
    PRINT AT 1,12,DEC stroom
    ENDIF
rood = 255
blauw = 255
groen = 255
PRINT AT 1,1,"Ingesteld:"
PRINT AT 1,15, "mA"
PRINT AT 2,6, "mA"
PRINT AT 2,16, "V"
var1 = ADIN 0
DELAYMS 50
var2 = ADIN 1
DELAYMS 50
 
stroomm= 0.0308791 * var1
spanning = 0.05160* var2
;PRINT AT 2,11,DEC4 var1
;PRINT AT 2,1,DEC4 var2
PRINT AT 2,11,DEC4 spanning
PRINT AT 2,1,DEC4 stroomm 
 
  
GOSUB drukknop 
GOTO lus              
drukknop: 
IF knop_up = 1 THEN
    INC stroom 
    IF stroom > 20 THEN stroom = 0 
    IF stroom < 10 THEN
    PRINT AT 1,12," "
    PRINT AT 1,13,DEC stroom 
    ELSE
    PRINT AT 1,12,DEC stroom
    ENDIF
    GOSUB tabel          
    DELAYMS 25                 
    WHILE knop_up = 1 : WEND      
  ENDIF

IF knop_down = 1 THEN
    DEC stroom 
    IF stroom < 0 THEN stroom = 20
    IF stroom < 10 THEN
    PRINT AT 1,12," "
    PRINT AT 1,13,DEC stroom 
    ELSE
    PRINT AT 1,12,DEC stroom
    ENDIF
    GOSUB tabel           
    DELAYMS 25                 
    WHILE knop_down = 1 : WEND      
    ENDIF
RETURN


tabel:
  SELECT stroom
         CASE  0: kanaal01 = 0
         CASE  1: kanaal01 = 12
         CASE  2: kanaal01 = 25
         CASE  3: kanaal01 = 38
         CASE  4: kanaal01 = 51
         CASE  5: kanaal01 = 64
         CASE  6: kanaal01 = 76
         CASE  7: kanaal01 = 89
         CASE  8: kanaal01 = 102
         CASE  9: kanaal01 = 115
         CASE 10: kanaal01 = 127
         CASE 11: kanaal01 = 140
         CASE 12: kanaal01 = 153
         CASE 13: kanaal01 = 166
         CASE 14: kanaal01 = 178
         CASE 15: kanaal01 = 191
         CASE 16: kanaal01 = 204
         CASE 17: kanaal01 = 217
         CASE 18: kanaal01 = 230
         CASE 19: kanaal01 = 242
         CASE 20: kanaal01 = 255
ENDSELECT
RETURN          
GOTO lus
   
;************************************************************************
;************************************************************************ 
;******               Interrupt routine PWM sturing                ******         
;************************************************************************
scan:

kanaal02 =  rood
kanaal03 =  groen
kanaal04 =  blauw
        TMR0 = 125    ;75Hz = '255-((kristal/8)/255)/75Hz'   eerst 125
ASM     
         
         INCF    pwmteller,f        
         MOVF    pwmteller,w
         XORLW   255                
         BNZ     leds
                          
         CLRF    pwmteller         
         MOVLW    255               
         MOVWF   poortd             
             
         MOVF   kanaal01,w                 
         MOVWF   led0               
         MOVF   kanaal02,w             
         MOVWF   led1              
         MOVF   kanaal03,w             
         MOVWF   led2               
         MOVF   kanaal04,w
         MOVWF   led3               
         

leds:        
         NOP
         NOP
         MOVF    pwmteller,W       
         XORWF   led0,W             
         SKPNZ                      
         BCF     poortd,0          
         MOVF    pwmteller,W        
         XORWF   led1,W       
         SKPNZ                   
         BCF     poortd,1        
         MOVF    pwmteller,W        
         XORWF   led2,W       
         SKPNZ                   
         BCF     poortd,2        
         MOVF    pwmteller,W        
         XORWF   led3,W       
         SKPNZ                   
                         
               
 
         
       
         MOVF    poortd,W        
         MOVWF   ledpoortd        
         
         
                                         
 ENDASM
 
         T0IF = 0                        
         
         CONTEXT RESTORE                 
END

;*********************************************************************

Active Topics

» Atoomklok
» De tuin.
» Werkplaatsinrichting
» Subaru Outback 2016
» ? => Mini kerstlan...
» ATSAMD21J18A-AU backupen
» De gevolgen van een kl...
» Afstandsbediening plaf...
» Virtual Chemist probleem
» Probleem met Toyota Av...

» Meer actieve topics

Advertenties

ElektronicaStynus

© 2004-2023 SchemaTheek
Laadtijd: 0.06448 sec.